گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: بهینه سازی تولید اسید استیک در کشت استو باکتر بامحیط کشت طراحی شده در فرمانتور ناپیوسته

نام دانشجو : مرجان تيموري منش
رشته دانشجو : صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر نانو امولسیون اسانس زرین گیاه درفاز محلول صمغ کتیرا برویژگی های کیفی ومیکروبیولوژی ماهی سالمون

نام دانشجو : ابوالفضل تركي افاراني
رشته دانشجو : صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر ارگانوژل روغن کنجد بر ویژگی های کیفی سوهان

نام دانشجو : زینب پورداوود
رشته دانشجو : صنایع غذایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر روش های مختلف فرآوری بر ویژگی های کیفی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

نام دانشجو : الهه نوری
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر نوع عسل و شرایط دمایی نگهداری بر مهمترین ویژگی های کیفی آن

نام دانشجو : فاطمه خدائیان
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثر روشهای مختلف خشک‌کردن (همرفت و مایکرویو) بر خاصیت ضد‌میکروبی هیدروسول برگهای گیاه آویشن در هویج تازه برش خرده

نام دانشجو : خسرو خسروی تاج
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي نشاسته سه واريته گندم ايراني (الوند، بک کراس روشن و سيروان) و تأثير دو نوع تيمار اصلاحي بر ويژگي هاي آنها

نام دانشجو : هاجر قاسمی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی خواص عملکردی اکارا وچگونگی تاثیر تیمارهای اصلاحی بر تغییر آنها

نام دانشجو : خجسته شعبانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1