گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: تاثير مصرف روغن كتان بر بيان ژنهاي TGFβ/ BMP/ mTOR در موش هاي سالمند مبتلا به آتروفي عضلاني به همراه تمرينات استقامتي

نام دانشجو : عسل بخشی
رشته دانشجو : تربیت بدنی -فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/10/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: عوامل موثر بر آموزش علوم تجربی دوره دوم ابتدایی: یک مطالعه سنتز پژوهی

نام دانشجو : زهرا بکرانی بالانی
رشته دانشجو : روانشناسی تربیتی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1