گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

پايان نامه ها

:: تأثیر درمان ایمپلنت بر شاخص تأثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (Oral Impact on Daily Performance) در شهر اصفهان

نام دانشجو : مژگان مطهري
رشته دانشجو : دندانپزشكي
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1399/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تأثیر لیزر کم توان بر التیام زخم هاي ناشی از جراحی برداشت لثه

نام دانشجو : بهاره شجاعی
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1394/12/04
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه دقت رادیوگرافی پري اپیکال دیجیتال بابایت وینگ دیجیتال در ارزیابی میزان تحلیل استخوان دردندان هاي خلفی بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن

نام دانشجو : الناز صفری
رشته دانشجو : دندانپزشکی
نوع پایان نامه : دکترای حرفه ای
تاریخ دفاع : 1394/12/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1