گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
پايان نامه ها

:: مقایسه ساختار فرم و معنا نقوش تزئینی سردرهای خانه های دوره قاجار و پهلوی اول شهر یزد

نام دانشجو : حميد بهداد
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجلّی حرکت در معماری مساجد صفوی بر مبنای حکمت متعالیه

نام دانشجو : سید علیرضا باب الحوائجی
رشته دانشجو : معماری
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1