دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کارآفرینی

پايان نامه ها

:: تاثیر پذیرش فنی بر توسعه عملکرد مالی بخش بانکی

نام دانشجو : دعاءجبار سدار الحمرانی
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/07/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175552441804111993014162646120:: تاثیر استراتژی های توسعه ی پایدار بر سودآوری در عراق

نام دانشجو : عبدالصمد سلیمان خلف
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/08/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175552141804111999010162646127:: تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر تمایل به پذیرش بانکداری همراه با نقش میانجی اعتماد اولیه

نام دانشجو : منصوره شرفی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 112229741804111993015162700719:: تاثیر هوش تجاری و یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی

نام دانشجو : ابراهیم نعمه خصیر
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/05/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175652641804111993011162767902:: تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار

نام دانشجو : حسن عبداله عبدالحسن
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-بازاریابی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/05/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175052341804111996010162769030:: تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت درآمد واقعی

نام دانشجو : سدیر زهیر عبدالله
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1757529418041119937162801720:: رابطه نگرش برند سبز، تصویر برند سبز، اعتماد سبز با وابستگی برند سبز(نمونه موردی: مشتریان فروشگاه زنجیره ای افق کوروش)

نام دانشجو : فاطمه بابا صفری
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-بازاریابی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/11/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175129841804111995022162767693:: نقش معوقات پرداخت بدهی و توانایی مالی در استرس مالی کارآفرینان عراقی

نام دانشجو : فاخر قاسم محمد الموسوی
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/09/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1755524418041119906162850300:: بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد سازمانی - مورد مطالعه: سازمان های نظامی آجا

نام دانشجو : محمدرضا کرمی
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/09/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 112429328034623462010162576109:: تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد و رضایت مشتری بر رفتار مشتری در خرید آنلاین (مطالعه موردی: فروشگاه گاف گالری شهر بروجرد)

نام دانشجو : مجید نیکومنش
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991400162403655:: رابطه بین تجارب احساسی و نیات رفتاری با نقش واسطه تصویر مقصد

نام دانشجو : عبدالله حسین جدعان
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-بازاریابی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/17
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175252841804111992016162641294:: تاثیر ارزش شرکت بر عملکرد مالی

نام دانشجو : علاء ثائر حمید الزبیدی
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-مالی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175752541804111998018162641416:: تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر بازاریابی گردشگری) مورد مطالعه: عتبات عالیات در شهر مقدس کربلا)

نام دانشجو : سرور علی داود الربیعی
رشته دانشجو : مدیریت کسب و کار-بازاریابی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/11/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175952741804111994004162632073:: تاثیر برنامه ریزی راهبردی برتوانمند سازی کارکنان( مورد مطالعه: بنیادشهید وامور ایثارگران استان اصفهان)

نام دانشجو : حمیدرضا ساکت
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی –مدیریت استراتژیک
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/09/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 175929641804111991013162595953:: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر شیفتگی به برند و قصد خرید مجدد مشتریان لوازم خانگی در شهرستان خرم آباد

نام دانشجو : مریم امیدعلی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1122941321523240000168894:: تاثیر مولفه های بازاریابی ویروسی بر قصد خرید مشتری با تبیین نقش میانجی نگرش مصرف کننده نسبت به برند در فروشگاه های افق کورش

نام دانشجو : معصومه نیک آبادی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1122904905180111398168895:: تاثیر شخصیت خرده فروش و شخصیت برند بر رضایت مشتری و تمایلات رفتاری مشتری شرکت نوردکاران بروجرد

نام دانشجو : زینب بهلولی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 112290829313591168896:: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به خرید کالای ایرانی

نام دانشجو : بهمن نورالهی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/08/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1122905331671671398120418:: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و ارتباط دهان به دهان با میانجیگری وفاداری مشتری ( مطالعه موردی: بانک آینده شعبه بروجرد)

نام دانشجو : محمد صادق پوررضا
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/08/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1122941324560311398125443:: رابطه بین ارزش مشتری و رفتار پذیرش فناوری در صنعت مخابرات

نام دانشجو : آزاده پارسیان
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991400162403652:: نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری

نام دانشجو : فاطمه سادات میرنظامی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991400162403656:: تاثیر حمل و نقل ریلی بر ارتقا گردشگری (مورد مطالعه: راه آهن لرستان)

نام دانشجو : رضا دلیخون
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991400162403651:: بررسی تاثیر جذابیت های برند بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ها

نام دانشجو : آرام اهتمام
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/11/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991400162403650:: تاثیر اصالت و اعتبار برند بر ارزش ویژه ی برند از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زاگرس پوش شهرستان بروجرد

نام دانشجو : نگین امرایی
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991398172777:: تاثیر تجربه برند بر تعهد برند از طریق نقش میانجی اشتیاق برند و اخلاق برند

نام دانشجو : فاطمه آزادبخت
رشته دانشجو : مدیریت بازرگانی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1122941804111991398172782
1 2