گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
پايان نامه ها

:: رویکرد عدالت کیفری ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارز

نام دانشجو : سجاد اصلانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/07/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان با رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399

نام دانشجو : علیرضا رفیعی دولت آبادی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/07/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: دادرسی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی

نام دانشجو : نگین دبیرزاده
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/08/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی جرائم ناتمام و جرائم مانع با تاکید به جرم تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت

نام دانشجو : سیداحمد موسوی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی علل ارتکاب قاچاق کالا و سوخت در مرز زمینی جنوب شرق کشور

نام دانشجو : حسین عزیزی قورتانی
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حمایت کیفری از منابع تجدیدناپذیر انرژی (ذخایر سوختی) در حقوق ایران

نام دانشجو : الهه بابائی
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر نظریه عقلانی بر پیشگیری از جرم

نام دانشجو : زهرا امیدقائمی
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/11/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: « تاثیر جرم انگاری یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روان گردان ها »

نام دانشجو : علیرضا غلامی
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/08/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: واکنش اجتماعی در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگی آن

نام دانشجو : مهری عزیزی
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش میانجی گری درکاهش پرونده های کیفری

نام دانشجو : ابوالفضل ایمانی منش
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/07/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: عوامل موثر بر فساد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن

نام دانشجو : مریم میر
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه سلامت روان، عزت نفس و افسردگی در افراد مجرم و غیرمجرم (مطالعه موردی مجرمین جرم سرقت در زندان مرکزی اصفهان)

نام دانشجو : آناهیتا جلیلی سه بردان
رشته دانشجو : حقوق
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/05/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی بزه تجاوز به عنف از نگاه جرم شناسی

نام دانشجو : محمد مهدی طریق الاسلامی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار

نام دانشجو : فرحناز ادیبی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق شهروندی از طریق پیشگیری از وقوع جرم

نام دانشجو : عباس نریمانی زمان آبادی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتباط میان اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب جرم (مطالعه موردی شهرستان اصفهان)

نام دانشجو : سعید اکبری
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/04/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آسیب شناسی تحریم و بحران اقتصادی در ارتکاب بزهکاری در ایران

نام دانشجو : مسعود رئیس محمدی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی روانشناختی قاتلین سریالی ایران بر اساس داده های موجود در اینترنت به روش آنالیز محتوا

نام دانشجو : ندا خیام پور
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی نقش هزینه های دادرسی در تحقق عدالت قضایی و جایگاه آن در شرع و قانون

نام دانشجو : جواد شفیعی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/07/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان

نام دانشجو : شقایق نصری
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی عوامل ارتکاب جرم سرقت در بین زندانیان زندان مرکز اصفهان در سال های 1394-1396

نام دانشجو : احمد زمانی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: حق برخورداری از وکیل مدافع در قوانین دادرسی کیفری ایران و آلمان با رویکردی به اسناد حقوقی بین المللی

نام دانشجو : فرسیما خامسی پور
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1396/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی عوامل موثر جرم استفاده از سند مجعول و راهکارهای پیشگیری از آن

نام دانشجو : زهرا حجت پناه
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/03/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه هوش معنوی و خود کنترلی در مجرمین نزاع دسته جمعی و افراد غیر مجرم (مطالعه موردی مجرمین نزاع دسته جمعی زندان مرکزی اصفهان)

نام دانشجو : بهیرا جلیلی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/12/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تأثیر شدید مجازات قانونی در کاهش بزه قاچاق کالا و ارز در ایران

نام دانشجو : مجید قاسمی یزدآبادی
رشته دانشجو : حقوق جزا و جرم شناسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2