گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

پايان نامه ها

:: بررسی ارتباط بین اضطراب کرونا و فشا مراقبتی والدین کودکان بستری در بیمارستان ضهید مدنی خرم آباد در سال 1400شهر.

نام دانشجو : مجتبی اسدالهی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1301/11/25
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1752564938183614001624900369:: مقایسه اثر دو روش آموزش با پیامک و چهره به چهره جهت کاهش اضطراب مادران نوزادان بستری در بیمارستان الزهرا در سال 1400

نام دانشجو : زهرا بابایی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/06/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 17525649381836139823476:: ارتباط الگوی غذایی غالب زنان باردار با نتایج غربالگری تیرویید نوزادانشان در شهر اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : نسیم حسن زاده
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/11/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810401972021:: ارتباط رفتارهای تغذیه ای با الگوی قاعدگی در دختران متوسطه اول دبیرستان های شهر میاندوآب در سال 1395

نام دانشجو : صفیه غفاری شعبان لو
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403942013:: تاثیر مشاوره تلفنی توسط پرستار به مادر نوزاد نارس ترخیص شده از بیمارستان بر میزان بستری مجدد نوزاد در بیمارستان های منتخب استان خراسان شمالی در سال 1395

نام دانشجو : منا اکبریان ثانوی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403932050:: ارتباط الگوی غذایی غالب با عملکرد حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های خمینی شهر در سال 1396

نام دانشجو : فروغ فنایی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810401962026:: مقایسه ی رشد جسمانی و مهارت اجتماعی کودکان حاصل از روش های کمک باروری با باروری طبیعی در مراکز پیش دبستانی اصفهان در سال 1396

نام دانشجو : فرازنده حسن پور امنیه
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/10/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810401961011:: مقایسه ی مشکلات رفتاری در فرزندان سن مدرسه زنان پرستار و معلم در مراکز منتخب شهرستان شهرضا در سال 1396

نام دانشجو : خدیجه رحیمی اسفه سالاری
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2381041961012:: مقایسه ارتباط سلامت معنوی با اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان های پستان و دهانه رحم با زنان مبتلا به سرطان های معده و کولورکتال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1396

نام دانشجو : نسرین نظامی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403951013:: تاثیر رایحه گل سرخ (گل محمدی) بر اضطراب و کیفیت خواب سه ماهه سوم زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاه های شهر ابهر در سال 1396.

نام دانشجو : آزیتا محرم خانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403951015:: مقایسه میزان استرس زنان اول زا در زایمان طبیعی با سزارین در بیمارستان های شهر گچساران در سال 1393

نام دانشجو : لیلا نارک نژاد
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403922007:: بررسی نیازهای مراقبتی زنان باردار مبتلا به بیماری قلبی به صورت سرپایی و بستری در مراجعه به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان

نام دانشجو : مریم سرحدی نسب
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/03
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403941011:: بررسی خصوصیات مدیریت پرستاری براساس مقیاس مدیریت اسلامی در مدیران پرستاری شاغل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز

نام دانشجو : نرگس رسولی امیر حاجلو
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/10
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23810403932029:: بررسی رابطه تعهد سازمانی با ویژگی شخصیت مدیران پرستاری بیمارستان های شهرستان لنجان

نام دانشجو : نازنین پارسا مهر
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403932052:: عوامل مرتبط با اقدام به مشاوره ژنتیک در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت قبل از تولد بیمارستان الهادی شوشتر

نام دانشجو : محمد نیک زادیان
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403941012:: مقایسه ی سطح سواد سلامت گوش و شنوایی والدین مراجعه کننده به مرکز غربالگری شنوایی شهر اصفهان با شهرکردستان

نام دانشجو : گلاله کرباسی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23810403932046:: ورزش در بارداری

نام دانشجو : محمد ایزدی امین آبادی
رشته دانشجو : مترجمی زبا انگلیسی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/10/28
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23820315911008:: اثر تمرین هوازی بر لیپو پروتئین های پلاسمای زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک در اصفهان

نام دانشجو : الهه اباذر
رشته دانشجو : تربیت بدنی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1390/05/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23821404892006:: مقایسه ی میزان امید قبل و بعد از شیمی درمانی در زنان دارای سرطان پستان در زاهدان

نام دانشجو : افسانه ریگی حسین آبادی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/05/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2381040391003:: مقایسه ی میزان رضایت جنسی در مردان دارای قطع اندام فوقانی با قطع اندام تحتانی در کرمانشاه

نام دانشجو : روح انگیز بساطی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/10
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403931011:: حوادث بارداری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان

نام دانشجو : فاطمه حق نژاد
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/06/09
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 23810403922010:: سبک زندگی مادران در دوره بارداری با شدت زردی در نوزادان بستری در کرمانشاه

نام دانشجو : لیدا قره باغستانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1393/10/30
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23810403912001:: تعیین سطح سواد سلامت بلوغ در دختران پایه اول دبیرستانی اقلید

نام دانشجو : عالیه زرین کلاه
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1392/04/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 238104403911010:: تجارب مادران دارای کودک مبتلا به عدم تشکیل مری دراصفهان

نام دانشجو : معصومه شهباز گهرویی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/05/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 2381040391003:: الگوی رفتار جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان در اصفهان

نام دانشجو : ساناز رشیدی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1389/10/06
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 23810403882004
1