گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلیه امتحانات پایان ترم اینجانب در دروس گوناگون تستی بوده و در نرم افزارال .ام. اس .تی و طبق برنامه اداره آموزش در ساعت مقرر برگزار خواهد شد.از دانشجویان محترم تقاضا میگردد از هم اکنون کار با نرم افزار مذکور را از طریق فیلمهای آموزشی که در سایت و اینستای دانشگاه موجود است فراگیرند. ضمنا" سوالات از پاورها و مطالبی که در کلاس تدریس شده خواهد بود. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان
پايان نامه ها

:: برسی تجارب بیماران نیازمند جراحی قلب باز اورژانسی بعد از آنژیو گرافی

نام دانشجو : صدیقه موسوی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط تجویز آرامبخش به کودک پیش از عمل جراحی با اضطراب والدین

نام دانشجو : جمشید الله یاری
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر پیگیری تلفنی بر سبک زندگی پس از ترخیص در بیماران مراقبتهای قلبی

نام دانشجو : رضا حیدری گرجی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/05/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر برنامه ورزشی بر شدت سندرم پای بیقرار در بیماران تحت همودیالیز

نام دانشجو : نرگس عباس زاده
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/04/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه سلامت معنوی با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت

نام دانشجو : آزاده جلیلی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1