گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پرستاری

  • لینک اتاق کار مجازی در ساعات حضور در بخش دانلود ها قرار دارد
پايان نامه ها

:: تاثیر به‌کارگیری ماساژ نوزاد توسط مادر بر تحمل تغذیه‌ و شاخص های فیزیولوژیک نوزادان بستری در بخش ویژه نوزادان بیمارستان کودکان اصفهان 1402

نام دانشجو : فائزه روستایی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس زیبایی‌شناسی مراقبت‌های پرستاری(ENCS)در بیمارستان‌های مرکز بابل عراق در سال 2022

نام دانشجو : احمد اسماعیل الصوفی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1402/02/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش به حرفه پرستاری (ASNP) در پرستاران شاغل در بیمارستان های علوم پزشکی استان گلستان سال ۱۴۰۰

نام دانشجو : زینب رحیمی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی ارتباط تیپ‌های شبانه روزی و نوبت کاری با فرسودگی شغلی در پرستاران در بخش‌های مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های شهر خرم آباد در سال 1400

نام دانشجو : حانیه حسنوندی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر بکارگیری نظریه روابط بین فردی پپلائو بر تاب آوری و تنش درک شده زنان سرپرست خانوار تحت نظر اداره بهزیستی شهر خرم¬آباد در سال ۱۴۰۰

نام دانشجو : حانیه پروانه پور
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1401/06/11
نوع همکاری : استاد راهنمای دوم
کد پایان نامه ::: مقایسه تابآوری و سلامت معنوی در مادران دارای نوزاد رسیده و نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان امین اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : همیلا بهمن نژاد
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/05/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: طراحی فهرست بازبینی ارزیابی ایمنی نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان شهریور 1400

نام دانشجو : اقروز آرمال
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1400/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر سلامت عمومی‌اهدا کنندگان کلیه در مراکز پیوند در سال 1399-1398

نام دانشجو : صدیقه اسماعیلی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه ويژگي‌هاي شخصیتی و خود شفقت‌ورزي پرستاران با ارائه مراقبت مبتني بر هنر و زيبايي‌شناسي در بيمارستان‌هاي آموزشي شهر اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : نوشین محمدی فشارکی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقايسه تاثير دو روش آموزش چهره به چهره و از طريق رايانه بر سطح نگرش و عملکرد در زمينه انجام مانورهيمليچ درمربيان مهد كودک هاي منتخب شهر اصفهان در سال 1398

نام دانشجو : زهرا اشجع
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه سواد سلامت و شیوه فرزندپروری والدین در مسمومیت با داروی مخدر و داروی غیرمخدر در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام حسین (ع)

نام دانشجو : فاطمه سنایی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1399/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: یررسی مقایسه ای اثر مراقبت پرستاری به روش اولیه و موردی بر میزان عدم درک قطعیت بیماری در والدین کودکان بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1397

نام دانشجو : منیژه نصراصفهانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تعیین رابطه¬ی عملکرد خانواده با احساس تنهایی کودکان بستری در بیمارستان امام جعفر صادق میبد در سال 1397

نام دانشجو : نفس حسن زاده
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/04/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر آموزش برنامه¬ی خود دلگرم¬سازی بر تحمل پریشانی مادران دارای کودک بستری شده در بیمارستان مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398

نام دانشجو : فهیمه اکبرزاده
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر دو روش طب فشاری در نقطه هوگو و موسیقی بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین شهر سمنان در سال ۱۳۹۷

نام دانشجو : علیرضا مومن آبادی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1398/06/08
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: بررسی مقایسه ای تآثیر کاربرد روش های پورت فولیو و لاگ بوک در آموزش بالینی برمیزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری دربیمارستان گنجویان شهرستان دزفول در سال 1394

نام دانشجو : علی موسایی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: مقایسه خلق و خوی شیرخواران در دو گروه تغذیه شده با شیر مادر و تغذیه شده با شیر خشک در مراکز بهداشت شهر اصفهان در سال 97

نام دانشجو : فاطمه آقاجانی
رشته دانشجو : پرستاری
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1278/10/11
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1