گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس دینامیک سازه ها گروه 3 (دکتر علیرضا امامی) شناسه کلاس 345fc66 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/10/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/02/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مراجعه دانشجویان لرزه شناسی مهندسی مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
یک شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دو شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان جلسه شورای دانشکده استاتیک استاتیک
سه شنبه مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
چهار شنبه مراجعه دانشجویان سازه های بتن آرمه سازه های بتن آرمه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پنج شنبه --- --- --- ---
جمعه --- --- --- ---