گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/11/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه ریاضی 1 ریاضی 1 ریاضی 1
سه شنبه
چهار شنبه ریاضیات و آمار ریاضیات و آمار
پنج شنبه ریاضی 2 ریاضی 2 ریاضی 2
جمعه