گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی سازمان و مدیریت شناسه کلاس 6566a92 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/28
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه برنامه ريزي فرهنگي
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور حضور حضور
چهار شنبه حضور حضور حضور حضور
پنج شنبه اداره عمومي اداره عمومي اداره عمومي خط مشي گذاري اداره عمومي
جمعه