گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی سازمان و مدیریت شناسه کلاس 6566a92 گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/06/31
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه مبانی سازمان و مدیریت مدیریت منابع انسانی
چهار شنبه مهارت آموزی و توسعه منابع انسانی اداره عمومی در اسلام
پنج شنبه تاریخ تفکر معاصر روش تحقیق
جمعه