دکتر ماجد نجاریان
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - زبان و ادبیات عرب

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/09/02
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه