گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کشاورزی-توسعه روستائي

  • برای ارتباط و اطلاع از شرایط تشکیل کلاس ها در تلگرام با آیدی RamezaniMasoud@ در ارتباط باشید
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور تدریس تدریس تدریس حضور
یک شنبه حضور تدریس تدریس تدریس حضور
دو شنبه تدریس تدریس حضور حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه تدریس تدریس
جمعه