دکتر لیلا پیشه ور اصفهانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/04/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر شورای پژوهشی
یک شنبه مشاوره و حضور مشاوره و خضور مشاوره و حضور
دو شنبه پره کلینیک پره کلینیک پره کلینیک
سه شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
چهار شنبه پره کلینیک پره کلینیک پره کلینیک
پنج شنبه
جمعه