گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مطالعه مطالعه نماز وو ناهار فرایندهای تصادفی فرایندهای تصادفی
یک شنبه
دو شنبه زبان مکانیک حضور حضور
سه شنبه فیزیک الکتریسیته مدارات ac مدارات dc زبان فنی
چهار شنبه زبان فنی زبان فنی
پنج شنبه
جمعه