گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهای دندانی
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/07/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کلاس نظری ایمپلنت میش بخش پروتز تخصصی بخش عملی پروتز تخصصی
یک شنبه کلاس نظری ادهریو بخش عملی تخصصی پروتزهای دندانی بخش عملی پروتز تخصصی
دو شنبه
سه شنبه سمینار تخصصی بخش عملی پرتز ثابت 22 بخش عملی پروتز ثابت
چهار شنبه سمینار تخصصی راهنمای دانشجویان و دستیاران
پنج شنبه
جمعه