گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/12/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه تخصصی تخصصی
دو شنبه
سه شنبه مبانی ترمیمی مبانی ترمیمی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه