گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

  • برای ارتباط با اینجانب مطابق برنامه هفتگی در ساعات حضور به دفتر گروه شهرسازی مراجعه فرمایید و یا با شماره 35002672 تماس بگیرید.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/29
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور حضور
یک شنبه حضور حضور حضور حضور
دو شنبه - - - -
سه شنبه تدریس تدریس تدریس تدریس
چهار شنبه تدریس تدریس حضور حضور
پنج شنبه - - - -
جمعه