گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/03
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه کلاس کلاس راهنمایی دانشجو تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش
دو شنبه حضور جلسه شورای دانشکده راهنمایی دانشجو
سه شنبه
چهار شنبه حضور راهنمایی دانشجو کلاس کلاس کلاس
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس
جمعه