دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي كاربردي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/07/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه هندسه هندسه ریاضیات و آمار
چهار شنبه ریاضی عمومی ریاضی عمومی ریاضی پیش ریاضیات و مقدمات آمار
پنج شنبه
جمعه