گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/01
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
یک شنبه
دو شنبه شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی
سه شنبه
چهار شنبه تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2
پنج شنبه بهره برداری از سیستم های قدرت
جمعه