گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/09/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه ارتو 2 ارتو 3 - - -
یک شنبه سمینار بخش تخصصی
دو شنبه - - -
سه شنبه -
چهار شنبه سمینار تخصصی بخش تخصصی -
پنج شنبه
جمعه