گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - پریودانتیکس

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه پریودانتیکس نظری 3
یک شنبه
دو شنبه پریودانتیکس نظری 1 پریو دانتیکس 3 عملی
سه شنبه تخصصی تخصصی
چهار شنبه پريودانتيكس نظري 2 بخش تخصصي بخش تخصصی پریودانتیکس 4 عملی
پنج شنبه
جمعه