دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-معماری کامپیوتر

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/10/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه مراجعه دتنشجویی مراجعه دتنشجویی معماری کامپیوتر کلاس 434 معماری کامپیوتر کلاس 434 معماری کامپیوتر کلاس 434
دو شنبه برنامه سازی پیشرفته کلاس 434 برنامه سازی پیشرفته کلاس 434 برنامه سازی پیشرفته کلاس 434 مراجعه دانشجویی مراجعه دانشجویی
سه شنبه
چهار شنبه مراجعه دانشجویی سیستم توزیع شده سیستم توزیع شده
پنج شنبه
جمعه