گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/02/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه جلسه شورای دانشکده
دو شنبه فن آوری اطلاعات
سه شنبه فن آوری اطلاعات فن آوری اطلاعات
چهار شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی
پنج شنبه
جمعه