گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مراجعه دانشجویی
سه شنبه
چهار شنبه مکانیک سیالات ترمودینامیک
پنج شنبه ترمودینامیک آماری انتقال حرارت مکانیک محیط های پیوسته
جمعه