گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/04/08
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور استراحت
یک شنبه حضور جلسه گروه استراحت
دو شنبه - - - - -
سه شنبه حضور حضور استراحت
چهار شنبه کارآموزی کارآموزی
پنج شنبه کارآموزی کارآموزی
جمعه