مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/06/28
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور شورای آموزشی واحد حضور حضور
یک شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده تدریس
دو شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده تدریس تدریس
سه شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
چهار شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده تدریس تدریس تدریس
پنج شنبه
جمعه