دکتر عاطفه چمنی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - محيط زيست
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/07
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور مدیریت تالاب (دکتری)
سه شنبه --
چهار شنبه روش تحقیق و مقاله نویسی دکتری حضور مباحث ویژه دکتری
پنج شنبه
جمعه