گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/01/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مراجعه كلاس مراجعه مراجعه كلاس
سه شنبه كلاس كلاس كلاس
چهار شنبه كلاس مراجعه مراجعه كلاس
پنج شنبه مراجعه مراجعه كلاس كلاس
جمعه