گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه

  • فراخوان ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
  • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
  • فراخوان ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه گاه شماري هنر ايران دكتري پژوهش هنر زیبایی شناسی دكتري پژوهش هنر مبانی فلسفی زیبایی شناسی (از افلاطون تا رنسانس) ار مبانی فلسفی زیبایی شناسی (از کانت تا هایدگر) ارشد
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه ادبیات معماری دكتري معماري شناخت شناسی دكتري معماري
پنج شنبه روش تحقيق پيشرفته دكتري معماري
جمعه