گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی فلسفی نظریه های مدیریت شناسه کلاس 289222d گذرواژه 6666 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • طریقه برگزاری آزمون مجازی
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/12/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه مبانی فلسفی نظریه های مدیریت دولتی
دو شنبه پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان جلسات گروه
سه شنبه نظریه های مدیریت دولتی نظریه های مدیریت دولتی
چهار شنبه پاسخگویی از طریق وی روم سازماندهی و طراحی سازمان مدیریت حقوق و دستمزد برنامه ریزی منابع انسانی
پنج شنبه مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق مبانی فلسفی نظریه های مدیریت دولتی روش تحقیق کمی و کیفی
جمعه