گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/01/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
یک شنبه حضور در گروه حضور در گروه ریاضیات گسسته ریاضیات گسسته
دو شنبه حضور در گروه ریاضی عمومی ریاضی عمومی ریاضی عمومی 11
سه شنبه حضور در گروه حضور در گروه ریاضی و آمار ریاضی و آمار ریاضی و آمار
چهار شنبه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه حضور در گروه
پنج شنبه
جمعه