گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/02/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه ریاضی پیش ریاضی 1 ریاضی 1
یک شنبه ریاضی و کاربرد آن در مدیریت ریاضی و کاربرد آن در مدیریت ریاضی پایه ریاضیات شهر سازی
دو شنبه کلاس تقویتی ریاضی 1 کلاس تقویتی ریاضی 1
سه شنبه کلاس تقویتی ریاضی 1 کلاس تقویتی ریاضی 1
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه