گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/12/27
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
یک شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
دو شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
سه شنبه - - -
چهار شنبه پرستاری بزرگسال و سالمند 1/پرستاری مراقبت در منزل پرستاری بزرگسال سالمند 2 پرستاری بزرگسال سالمند 3
پنج شنبه - - -
جمعه