گروه آموزشی : مامائي
مرتبه علمي : استادیار

  • شروع کلاسهای مقطع کارشناسی از 9 مهر 1401
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/09/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور کلاس کلاس
یک شنبه حضور حضور حضور کلاس کلاس
دو شنبه حضور حضور حضور کلاس کلاس
سه شنبه حضور کلاس حضور کلاس کلاس
چهار شنبه حضور کلاس حضور کلاس کلاس
پنج شنبه
جمعه