گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/23
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور اصول روش تدریس اصول روش تدریس حضور
یک شنبه مقاله نویسی مقاله نویسی ارشد ترجمه متون سیاسی
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور تحلیل گفتمان و کارشناسی زبان(دکتری) نگارش متون علمی دانشگاهی(ارشد)
چهار شنبه حضور گارش متون علمی دانشگاهی(ارشد) گارش متون علمی دانشگاهی(ارشد)
پنج شنبه
جمعه