گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/10/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور حضور حضور
یک شنبه مقاله نویسی مقاله نویسی ارشد ترجمه متون سیاسی
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه حضور حضور حضور حضور
پنج شنبه
جمعه