گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1403/02/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی کلاس سیستم عامل کارشناسی کلاس سیستم عامل کارشناسی
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی رایانش ابری دکتری رایانش ابری دکتری
جمعه