هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

  • اطلاعیه نحوه امتحان آسيب شناسي پيشرفته ارشد باليني
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/04/19
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه ;
پنج شنبه
جمعه