دکتر حمیدرضا پیکری
گروه آموزشی : مدیریت کسب و کار و ارتباطات
دانشکده : علوم انسانی
مرتبه علمي : دانشیار

  • کلاس سیستمهای اطلاعات مدیریت شناسه کلاس 6017bae گذرواژه 1234 تاریخ برگزاری 1399/11/27 ساعت برگزاری 11:30:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/01/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
چهار شنبه روشهای پیشرفته پژوهش مديريت بازاريابي
پنج شنبه
جمعه