گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

  • دانشجویان محترم می توانند جزوه حسابرسي 2 -عملی را از این لینک دانلود نمایند با تشکر--https://drive.google.com/file/d/0B8IoA_N-E3JaN256OU1ZMDM1bEk/view?usp=sharing
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه حسابرسی 2 حسابرسی 2 راهنمایی حسابرسی 2
چهار شنبه مباحث جاری مباحث جاری راهنمایی حسابرسی 2
پنج شنبه
جمعه