گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور حضور روشهاي تحقيق پيشرفته حضور مطالعه
یک شنبه حضور حضور حضور حضور مطالعه
دو شنبه حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور روش تحقيق و مقاله نويسي روش تحقيق آزمايشي و كيفي در روانشناسي باليني روش تحقيق و مقاله نويسي
چهار شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنج شنبه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
جمعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه