دکتر قربانعلی سلیمی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مدیریت در آموزش و پرورش

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1392/02/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه