گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1400/02/04
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه راهنمایی و رفع اشکال راهنمایی و رفع اشکال
یک شنبه آمار و کاربرد آن در مدیریت آمار و کاربرد آن در مدیریت آمار کاربردی (1) آمار کاربردی (1)
دو شنبه آمار و کاربرد آن در مدیریت آمار و کاربرد آن در مدیریت
سه شنبه آمار کاربردی (1) آمار کاربردی (1)
چهار شنبه راهنمایی و رفع اشکال راهنمایی و رفع اشکال ژئو تکینیک زیست محیطی ژنو تکنیک زیست محیطی
پنج شنبه راهنمایی و رفع اشکال راهنمایی و رفع اشکال
جمعه