گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/01/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی
دو شنبه
سه شنبه انسان و محیط زبان تخصصی
چهار شنبه مباحثی در روانشتاسی محیط مباحثی در روانشناسی محیط
پنج شنبه
جمعه