دکتر محمدرضا عابد
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/18
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه نظریه های شخصیت و رواندرمانی روان دارو شناسی آسیب شناسی روانی 2
دو شنبه
سه شنبه روان دارو شناسی
چهار شنبه روانشناسی سلامت روانشناسی سلامت آسیب شناسی روانی 1 آسیب شناسی روانی 1 آسیب شناسی روانی 1
پنج شنبه
جمعه