گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/26
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه دندانپزشکی ترمیمی 2 دندانپزشکی ترمیمی 2 حضور در آموزش
یک شنبه شورای آموزشی
دو شنبه حضور حضور
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه کارورزی کارورزی
جمعه