دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه امور بین الملل کلاس کاربرد GIS و RS در مهنسی آب کلاس کاربرد GIS و RS در مهنسی آب امور بین الملل
یک شنبه امور بین الملل امور بین الملل درس نقشه برداری درس نقشه برداری
دو شنبه امور بین الملل امور بین الملل درس نقشه برداری درس نقشه برداری
سه شنبه امور بین الملل امور بین الملل امور بین الملل امور بین الملل
چهار شنبه امور بین الملل امور بین الملل امور بین الملل امور بین الملل
پنج شنبه
جمعه