گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره و راهنمائي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/07/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه روانشناسی خانواده روانشناسی خانواده
یک شنبه نظریه های شخصیت نظریه های شخصیت روانشناسی خانواده
دو شنبه شورای گروه شورای گروه پاسخگویی به دانشجویان
سه شنبه اخلاق حرفه ای در روانشناسی بالینی روانسنجی روانسنجی روانسنجی
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه