مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تکلیف شماره1 الکترونیک 1 - موعد تحویل 30 فروردین 1403
  • لینک گروه الکترونیک 1 نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+SPVUyVOCyndlNGRk
  • لینک گروه کنترل صنعتی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+tLmgLh-VS1tlYTNk
  • لینک گروه الکترومغناطیس نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+UxlW83dX0Rg4YWRk
  • لینک گروه مقدمه ای بر مهندسی پزشکی نیمسال دوم 1402-1403: https://t.me/+gVUqLbQANY41OTI0
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه مراجعه-آزمایشگاه مدار1 آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه مدار1
دو شنبه مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1 - مراجعه
سه شنبه مراجعه الکترونیک1 الکترونیک1
چهار شنبه
پنج شنبه مراجعه - حفاظت- ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگ حفاظت- ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیم
جمعه