مهندس رضا انتشاری
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی پزشکی
مرتبه علمي : مربی

  • تکلیف شماره 5 الکترونیک 1 - مسائل1 - 3 - 5 -6 - 7 - 10 از تمرین های فصل چهارم کتاب مبانی الکترونیک میر عشقی - موعد تحویل 3 خرداد 1403
  • تکلیف شماره 4 الکترونیک 1 - موعد تحویل 20 اردیبهشت 1403
  • مسائل فصل سوم ، چهارم ، پنجم و ششم کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی(مربوط به درس الکترونیک 1)
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه مراجعه-آزمایشگاه مدار1 آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاه مدار1
دو شنبه مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1 مدارهای الکتریکی1 - مراجعه
سه شنبه مراجعه الکترونیک1 الکترونیک1
چهار شنبه
پنج شنبه مراجعه - حفاظت- ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگ حفاظت- ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیم
جمعه